بیمار با مراجعه به نماینگی شرکت تک تین سفر در کشور خود راهنمایی کامل در مورد سفر درمانی به ایران  را دریافت میکند 

logo-samandehi